Zásady ochrany osobních údajů

OBECNÉ


Společnost RB UK Commercial Limited a její dceřiné společnosti („Reckitt Benckiser“) respektují soukromí všech jednotlivců, kteří navštíví naše stránky nebo zareagují na naše interaktivní inzeráty a další komunikaci. Tyto Zásady ochrany osobních údajů shrnují, jaké informace bude společnost Reckitt Benckiser shromažďovat a jak budou tyto informace použity. Tyto Zásady vám také dají pokyny, co máte dělat, pokud nechcete, aby vaše osobní údaje byly shromážděny nebo sdíleny, když navštívíte stránky společnosti Reckitt Benckiser nebo zareagujete na naše inzeráty a další komunikaci.


Tyto Zásady ochrany osobních údajů mohou být upravovány, a tak vám doporučujeme pravidelně navštěvovat tuto stránku a ujistit se, že jste četli nejaktuálnější znění Zásad ochrany osobních údajů a souhlasíte s ním.


OSOBNĚ IDENTIFIKOVATELNÉ INFORMACE


Reckitt Benckiser o vás nebude shromažďovat žádné osobně identifikovatelné informace (tj. vaše jméno, adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu), pokud nám je neposkytnete dobrovolně.


Poskytnete-li nám osobně identifikovatelné informace, můžeme se vás zeptat, jestli od nás chcete dostávat další komunikaci, například zpravodaje, e-maily nebo další informace. Pokud chcete, můžete si zvolit, že tuto komunikaci nechcete dostávat.


Pokud nechcete, aby vaše osobně identifikovatelné informace byly shromážděny, nezasílejte nám je. Pokud jste již tyto informace odeslali a chcete, abychom je ze svých záznamů odstranili, navštivte stránku „Kontaktujte nás“ na internetové stránce značky.


Osobní informace shromážděné na stránce mohou být uloženy nebo zpracovány v zemi, kde máte bydliště, nebo v jakékoli jiné zemi, kde společnost Reckitt Benckiser nebo její subdodavatelé či obchodní zástupci mají provozy či kanceláře. Používáním této stránky vyjadřujete souhlas s přenosem informací za hranice země, kde máte bydliště. Společnost Reckitt Benckiser zaručí, aby k informacím přenášeným za hranice země, kde máte bydliště, bylo přistupováno v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů.


Kromě poskytování služeb či informací, které požadujete, mohou být vaše osobně identifikovatelné informace využity i za účelem sledování způsobu, jakým používáte naši stránku a naše produkty. Informace, které nám poskytnete, můžeme také kombinovat s informacemi, které shromažďujeme zvlášť, včetně informací, které jste poskytli jiným organizacím (se souhlasem s jejich sdílením) a veřejně přístupnými informacemi. Všechny tyto informace nám mimo jiné pomáhají se zlepšováním vzhledu našich produktů, internetových stránek a inzerátů. Abychom to mohli dělat, můžeme také sdílet vaše informace se společnostmi, které pro nás pracují. Tyto společnosti souhlasí, že informace o vás použijí pouze tak, jak jim sdělíme, a že mají zavedeny postupy ochrany informací.


Pokud budeme sdílet informace s jinou společností, než je uvedeno výše, nejdříve vás budeme kontaktovat a dáme vám možnost nechat odstranit informace z naší databáze, pokud jste již s takovým použitím nevyjádřili souhlas.
Informace budeme uchovávat po rozumně dlouhou dobu nebo tak dlouho, jak vyžaduje zákon.


DĚTI


Záměrem společnosti Reckitt Benckiser není shromažďovat žádné osobně identifikovatelné informace (tj. jméno, adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu) osob mladších 13 let věku. V případě nutnosti společnost Reckitt Benckiser uvede specifické pokyny pro děti, aby takové informace neposkytovaly. Pokud nám dítě poskytlo osobně identifikovatelné informace, rodič nebo opatrovník by měl navštívit stránku „Kontaktujte nás“ na internetové stránce značky, pokud chce, aby takové informace byly odstraněny z našich záznamů.AUTOMATICKY SHROMAŽĎOVANÉ OSOBNĚ NEIDENTIFIKOVATELNÉ INFORMACE


V některých případech o vás shromažďujeme informace, které nejsou osobně identifikovatelné. Příklady tohoto typu informací jsou mimo jiné typ používaného internetového prohlížeče, typ operačního systému počítače a název domény stránky, odkud jste klikli na odkaz na naší stránku nebo reklamu. Tyto informace používáme proto, abychom lépe pochopili zájmy našich zákazníků a mohli lépe rozvíjet naše obchodní aktivity a stránky.


INFORMACE, KTERÉ MŮŽEME AUTOMATICKY UMÍSTIT NA VÁŠ PEVNÝ DISK


Při zobrazení některé z našich stránek nebo inzerátu můžeme do vašeho počítače uložit nějaké informace. Takové informace mohou být například ve formě souboru cookie nebo podobného souboru, s jehož pomocí můžeme stránku nebo inzerát upravit, aby lépe vyhovoval vašim zájmům a preferencím. Ve většině internetových prohlížečů můžete soubory cookie odstranit z pevného disku počítače, zablokovat všechny soubory cookie nebo před uložením souboru cookie obdržet varování. Podívejte se na pokyny ve svém prohlížeči nebo na obrazovku nápovědy, kde se o těchto funkcích dozvíte více. Poznámka: odstranění či zablokování souborů cookie vám může znemožnit plně používat všechny prvky na stránce.

KOHO KONTAKTOVAT


Pokud jste nám zaslali osobně identifikovatelné informace prostřednictvím stránky Reckitt Benckiser nebo interaktivního inzerátu či jiné komunikace a chcete, aby tyto informace byly odstraněny z našich záznamů, navštivte stránku „Kontaktujte nás“ na internetové stránce značky.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 1. dubna 2014
2015 RB UK Commercial Limited. Všechna práva vyhrazena.