Pochopení bolesti u dětí

Žádný rodič nevidí rád, když dítě trpí. Bolest však bohužel k životu patří. Dříve nebo později k tomu nejspíš dojde – v důsledku nehody nebo nemoci, případně jako součást dospívání.

Jak však dítě vnímá bolest? Jakému účelu bolest slouží? Jsme tady, abychom vám pomohli lépe pochopit bolest u dětí.

 

CO JE BOLEST?

V těle dítěte jsou miliony nervových vláken, z nichž některá jsou zakončena receptory bolesti, známými jako nociceptory. Tato nervová vlákna v každém okamžiku sdělují mozku dítěte, co se v jeho těle a jeho prostředí děje.

Je-li dítě nemocné nebo utrpělo zranění, nociceptory odhalí poškození tkáně a odešlou přes míchu  do mozku signály bolesti, které jsou jako auta jedoucí po dálnici.

Ve stejném okamžiku tkáně v okolí postiženého místa uvolňují chemické látky, prostaglandiny. Po uvolnění prostaglandinů jsou nervy v okolí velmi citlivé na bolest a zesilují tyto signály bolesti.

Bolest způsobená poškozením tkání v těle se někdy popisuje jako nociceptivní bolest. Potřebujete-li informace o dalších typech bolesti, zeptejte se lékaře nebo lékárníka.

 

PROČ DĚTI CÍTÍ BOLEST?

Bolest je způsob, jak vám tělo může sdělit, že něco někde vyžaduje vaši pozornost.

Když si například dítě vyvrtne kotník, bolest mu sdělí, že došlo ke zranění, které vyžaduje přinejmenším prohlídku. Potom to může sdělit i vám.

 

PROČ NĚKTERÉ DĚTÍ CÍTÍ VĚTŠÍ BOLEST NEŽ JINÉ?

Každý člověk má jinou toleranci bolesti. Některé děti (a mnoho dospělých) mají velmi vysoký práh bolestivosti, jiní nikoli.

Jedním z důvodů, proč tomu tak je, je vnímání. Mozek funguje na základě sdružování vjemů, takže pokud dítě v podobné situaci v minulosti cítilo velkou bolest, mozek si s takovou situací spojí bolest i do budoucna. V důsledku toho může být velmi těžké vyrovnat se v takové nové situaci s bolestí.

Prah bolesti také ovlivňují pocity. Má-li dítě obavy, práh se může snížit. Ovšem je také pravda, že silné pocity, např. vzrušení nebo strach, mohou dočasně způsobit, že dítě bolest vůbec necítí.

 

JAK ZJISTÍM, JESTLI JE MOJE DÍTĚ NEMOCNÉ?

Když dítě ještě nemluví, může být velmi těžké rozpoznat přesnou příčinu jeho zneklidnění. Bolí ho něco, nebo prostě není v pohodě? Nebo jde o něco jiného?

Uvádíme zde několik příznaků nemoci, kterých si nejspíš u kojence či batolete všimnete:

Novorozenec nebo batole je nejspíš nemocné, pokud:

 • neutěšitelně pláče,
 • je podrážděné,
 • odmítá jíst,
 • zvrací,
 • má často promočené a špinavé pleny,
 • je zrudlé a vypadá přehřátě,
 • má teplotu vyšší než 38 °C,
 • je bledé a chladné,
 • hlasitě dýchá a má chraplavý kašel,
 • nemůže dýchat správně nosem,
 • zdá se být apatické,
 • je nezvykle tiché,
 • je mátožné.

Okamžitě se obraťte na lékaře, pokud dítě:

 • zmodrá nebo je velmi bledé,
 • má problémy s dýcháním,
 • má záchvat způsobený horečkou,
 • je ospalé a téměř ho nelze probudit,
 • má trhavé pohyby nebo je nezvykle schlíplé,
 • nepoznává vás (alespoň máte ten pocit),
 • má skelné oči a nedokáže je zaostřit.

 

Máte-li jakékoli obavy, vždy se obraťte na lékaře.