Přeskočit na obsah

Oficiální vyjádření pro pacienty

Společnost Reckitt Benckiser (Czech republic), spol. s r. o. dobrovolně stahuje z úrovně pacientů
produkt:

Kód SÚKL Název LP Doplněk názvu Šarže Použitelnost do
0237376 NUROFEN PRO DĚTI JAHODA 20MG/ML POR SUS 100 ML II 013463 05/23

 

K tomuto kroku přistupujeme poté, co jsme byli Státním ústavem pro kontrolu léčiv upozorněni na
ojedinělý případ výskytu cizí částice v jedné lahvičce Nurofen pro děti Jahoda, 20 mg/ml por. sus.
100 ml, Šarže 013463, Datum expirace 05. 2023.

Neobdrželi jsme žádné další stížnosti související s touto konkrétní šarží ani s jinými šaržemi Nurofenu.
Nurofen je bezpečný a vhodný pro použití při dodržení pokynů k produktu.
Ve společnosti Reckitt Benckiser je pro nás zdraví a bezpečnost našich spotřebitelů, jako i bezpečnost a kvalita našich produktů nejvyšší prioritou.

Omlouváme se za případné nepříjemnosti, které tato situace může způsobit, a děkujeme za pochopení.

OTÁZKY A ODPOVĚDI:

Kterých léčivých přípravků se stahování týká?

Kterých léčivých přípravků se stahování týká?

Kód SÚKL Název LP Doplněk názvu Šarže Použitelnost do
0237376 NUROFEN PRO DĚTI JAHODA 20MG/ML POR SUS 100 ML II 013463 05/23

 

Na co se tento léčivý přípravek používá?

Nurofen pro děti Jahoda obsahuje léčivou látku ibuprofen, která patří do skupiny tzv. nesteroidních protizánětlivých léčiv. Zabraňuje tvorbě látek zodpovědných za vznik bolesti a zánětu. Svým působením snižuje horečku, zmírňuje záněty různého původu a tlumí mírné až středně těžké bolesti.

Proč je léčivý přípravek stahován z trhu?

Léčivý přípravek Nurofen pro děti Jahoda, 20 mg/ml por. sus. 100 ml II, je stahován až z úrovně pacientů z důvodu možné závady v jakosti - v jednom balení byla zjištěna přítomnost cizorodého materiálu.

Stahování se týká pouze šarže 013463.

Může závada v jakosti ohrozit zdraví?

Riziko pro zdraví pacienta je minimální, cizorodý materiál je dobře identifikovatelný a pravděpodobnost jeho požití je malá.

Pro společnost Reckitt Benckiser je zdraví pacientů na prvním místě, proto byl ihned prověřen celý proces výroby a nebyla zjištěna jakkékoli pochybení ve výrobním procesu, který podléhá přísným stupňům kontroly kvality. Není předpoklad, že by bylo uvedenou závadou v jakosti dotčeno i jiné balení, nicméně z důvodu předběžné opatrnosti a snížení rizika na nejmenší možnou míru přistoupila firma ke stažení šarže 013463 až od pacientů.

Produkt Nurofen pro děti jahoda je na trhu roky, a dosud nebyl nahlášen obdobný případ stížnosti či reklamace.

Co mám dělat, pokud jsem užíval nebo aktuálně užívám stahovaný léčivý přípravek?

Jedná se o izolovaný a ojedinělý případ. Přestože je tato šarže na trhu již od června roku 2020, jedná se o první zaznamený případ reklamace týkající se závady jakosti uvedené šarže.

Tato situace se netýká jiných šarží. Jiné šarže lze užívat dle pokynů obsažených v příbalovém letáku u produktu či dle rady lékaře/lékárníka.

V případě dotazů ohledně další léčby požádejte o radu svého lékaře nebo lékárníka.

Bude dostupná náhrada za stahovaný léčivý přípravek? Jak pokračovat v nastavené léčbě?

Na trhu jsou dostupné jiné šarže či jiné příchutě či jiné velikosti produktu, které nejsou dotčené uvedenou závadou.

Jak bude probíhat vlastní stahování léčivého přípravku?

  • Pacienti mohou vracet balení výše uvedené šarže 013463 do jakékoliv lékárny do 31. 10. 2022, a to včetně načatých balení.
  • Lékárny vymění pacientovi vrácené balení za nové balení z jiné šarže nebo pacientovi vrátí peníze.
  • Lékárny sepíšou s pacientem Protokol o vrácení, jako doklad o převzetí.

Kde najdu šarži daného produktu?

Šarže je uvedena na spodní straně krabičky nebo na pravé straně štítku nalepeného na lahvičce (červený obdelník).

Jak bude lékárna postupovat a na základě čeho mi budou vráceny peníze nebo provedena výměna zboží?

Lékárna s pacientem sepíše Protokol o vrácení, který bude sloužit jako doklad o převzetí.

Protokol o výměně je k dispozici zde: https://www.sukl.cz/sdeleni-sukl-ze-dne-5-9-2022

Kdy má nárok pacient na vrácení peněz?

Pacient má nárok na vrácení peněz nebo výměnu za produkt z jiné šarže bez nutnosti předložení účetního dokladu, a to za načatá i nenačatá balení.

Mohou pacienti do lékárny vracet i otevřená/načatá balení?

Ano, i načatá balení se vrací do lékárny a pacientům bude poskytnuta kompenzace ve formě nového balení nebo vrácení peněz.

Mohu vrátit produkt, pokud již nemám krabičku/obal od produktu?

Ano, do lékárny může být vrácena krabička s lahvičkou a nebo jen lahvička samotná (jen samotná krabička být vrácena nemůže).

Za jaký produkt mi Nurofen pro děti jahoda vymění?

Pacientovi bude nabídnut produkt Nurofen pro děti jahoda 20 mg/ml jiné šarže nebo Nurofen pro děti pomeranč 20 mg/ml. Jedná se o léky se stejnou účinnou látkou, liší se pouze jinou příchutí.

Do kdy je možné vrátit léčivý přípravek pacientem/pacientkou do lékárny?

Načatá i nenačatá balení léčivých přípravků je možno vracet v lékárnách do 31. 10. 2022.

Souvisí tento problém s nedostatkem přípravku Nurofen na trhu?

Ne, jedná se o dvě samostatné situace, které spolu nesouvisejí.

Bohužel i nadále zaznamenáváme dočasné výpadky v dodávkách našich výrobků Nurofen pro děti. Přestože vyrábíme na plnou kapacitu, poptávka na trhu je mnohem vyšší než obvykle, a proto se potýkáme s dočasným nedostatkem některých výrobků Nurofen pro děti.

Abychom tento nedostatek překonali, usilovně pracujeme s naším dodavatelským týmem na uvolnění dalších výrobních kapacit.


Kam je možné se obrátit s dodatečnými dotazy?

Kontaktní informace na držitele, který bude zajišťovat informační linku mezi 9:00-17:00 hod:

Tel.: +420 234 147 096
Písemné dotazy je možné odesílat na níže uvedené emailové adresy:
consumers_cz@reckitt.com
ConsumerHealth_cz@reckitt.com