1. Je individuální

Ačkoli bolest prožíváme všichni, každý člověk má svůj vlastní osobní práh bolesti - to, co může být pro jednoho člověka docela bolestivé, může být pro někoho jiného tolerovatelné. Proč cítíme bolest odlišně? Genetika, očekávání a emoční stav mohou ovlivnit to, jak váš mozek interpretuje signály bolesti z vašeho těla.

Protože bolest je tak osobní zkušeností, konkrétní způsoby jejího zvládání nemusí fungovat u každého, takže je důležité najít úlevu od bolesti, která je nejvhodnější pro vás.

2. Je v tom psychologický faktor

To, jak pociťujete bolest, může ovlivnit vaše emoce - pokud máte úzkost nebo se cítíte na nízké úrovni, je pravděpodobné, že budete citliví na bolest.

Na druhou stranu váš emoční stav může také pomoci při úlevě od bolesti. Silné emoce, jako je vzrušení nebo strach, mohou lidem dočasně odvést pozornost od pocitu bolesti. Může také pomoci meditace - hluboký stav uvolnění může někdy zmírnit bolest tím, že přeorientuje vaše myšlenky a sníží vnímání bolesti.

3. Existují různé typy bolesti

Mezi dva hlavní typy bolesti patří tkáňová bolest a bolest nervů.

Tkáňová (nebo nociceptivní) bolest nastává, když jsou poškozeny tělesné tkáně. Například když se říznete nebo si vyvrtnete kotník, z poškozených tkání se uvolní látky známé jako prostaglandiny, které způsobí řetězec událostí vedoucích k zánětu. Příznaky zánětu - teplo, bolest, zarudnutí a otoky - upozorní vaše tělo, aby opravilo poškozené tkáně. Prostaglandiny také způsobí, že nervová zakončení v tkáni (nociceptory) jsou citlivější na bolest, což je důvod proč cítíme bolest. Pokud je vaše bolest způsobena zánětem, můžete pomoci zmírnit zdroj bolesti pomocí volně prodejných analgetik určených ke snížení zánětu.

Dalším typem bolesti je nervová (nebo neuropatická) bolest. Nervy jsou jako elektrické vedení našeho těla - neustále vysílají zprávy, včetně signálů bolesti, mezi mozkem a zbytkem těla. Poškození nervů může změnit způsob odesílání těchto signálů bolesti a může mít za následek bolest popsanou slovy, jako je pálení, vystřelování, znecitlivění a mravenčení.