Přeskočit na obsah
 • Pomoc a podpora

  Tel.: +420 227 110 111

  E-mail: info.lek@rb.com

   

  HLÁŠENÍ NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ​

  Tel.: +420 227 110 141

   

  Pokud je Váš dotaz neodkladné povahy, prosím, kontaktujte svého lékaře či nepřetržitou lékařskou službu.

   

  Hlášení podezření na nežádoucí účinek

   

  Pokud máte podezření na nežádoucí účinek, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci.

   

  Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků:

  Státní ústav pro kontrolu léčiv,

  oddělení farmakovigilance,

  Šrobárova 48,

  100 41 Praha 10

  e-mail: farmakovigilance@sukl.cz

   

  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti léčivého přípravku.

   

  Podezření na nežádoucí účinky a další informace o bezpečnosti léčivých přípravků Reckitt Benckiser nám můžete také nahlásit e-mailem: info.lek@rb.com či telefonicky: +420 227 110 141

 • Reckitt Benckiser (Czech Republic)

  Atrium Flóra, Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, Česká Republika