Přeskočit na obsah

Zásady ochrany osobních údajů

Naposledy upraveno 13.07.2018

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

RECKITT BENCKISER – GLOBÁLNÍ PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

Vítejte v globálním prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Reckitt Benckiser (dále jen jako „Prohlášení o ochraně osobních údajů“).

Naší snahou je ochrana vašich osobních údajů. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká všech našich značek po celém světě a objasňuje, jakým způsobem celosvětově shromažďujeme, používáme, zveřejňujeme a ochraňujeme vaše osobní údaje a respektujeme veškerá práva, která vyplývají z vašich místních zákonů.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů označují výrazy „my“, „nás“ a „naše“ všechny společnosti skupiny Reckitt Benckiser. Vzhledem k tomu, že toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí po celém světě, mohou existovat rozdíly v tom, jak v jednotlivých zemí shromažďujeme, používáme nebo zveřejňujeme vaše osobní údaje, v takovém případě vás budeme informovat o všech konkrétních činnostech zpracování, ke kterým dochází ve vaší zemi.

Vaše osobní údaje jsou spravovány společností Reckitt Benckiser Group plc (se sídlem 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH, Velká Británie, Evropa) nebo naší společností Reckitt Benckiser, která sídlí ve vaší zemi - Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 2828/151, 13000 Praha, Žižkov. Více informací o nás, našich místních společnostech, našich značkách a naší přítomnosti ve vaší jurisdikci naleznete na adrese www.rb.com.

Definice

Výrazem „Osobní údaje“ (v některých zemích označovaných jako „osobní data“ nebo „osobní identifikační údaje“) rozumíme jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné osoby. Je širší než pouze informace osobní nebo soukromé povahy a obsahuje také informace, jako je vaše jméno, datum narození a e-mailová adresa. Podrobné informace o tom, jaké osobní údaje od vás získáme, naleznete níže v části 3.

Výrazem „Citlivé osobní údaje“ (v některých zemích označovaných jako „citlivé osobní informace“ nebo „zvláštní kategorie údajů“) rozumíme jakékoli osobní údaje týkající se rasového nebo etnického původu dané osoby, jeho/její politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, členství v odborových organizacích, genetické nebo biometrické údaje zpracovávané za účelem jednoznačné identifikace dané osoby, údajů týkajících se zdravotního stavu nebo údajů týkajících se sexuálního života či sexuální orientace dané osoby. Zahrnují také informace o trestných činech nebo odsouzeních dané osoby, a také další informace, které jsou podle platných zákonů o ochraně osobních údajů považovány za citlivé.

Stručné reference

1. Rozsah našeho prohlášení o ochraně osobních údajů

2. Spravedlivé a zákonné zpracování

3. Jak získáváme vaše osobní údaje?

4. K jakému účelu můžeme používat vaše osobní údaje

5. Komu můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit

6. Jak chráníme vaše osobní údaje

7. Vaše volby týkající se přímého marketingu

8. Vaše práva

9. Stížnosti

10. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

11. Děti

12. Přenosy do jiných zemí

13. Jak nás kontaktovat

14. Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

1.                   Rozsah našeho prohlášení o ochraně osobních údajů

Naše prohlášení o ochraně osobních údajů se týká všech osobních údajů, které shromažďujeme, používáme, sdílíme nebo jinak zpracováváme prostřednictvím našich obchodních aktivit, a to jak online, tak i offline, které zobrazují, odkazují nebo se týkají tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, včetně:

   našich webových stránek,

   našich oficiálních stránek na sociálních médiích,

   našich e-mailů,

   našich aplikací,

   našich online a offline kampaní,

   vašich konverzací nebo korespondence s našimi zástupci.

V tomto dokumentu budeme uvádět naše online aktivity jako „webové stránky“ a naše offline aktivity jako Služby“.

Vezměte na vědomí, že naše webové stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran, aplikace atd., které nejsou námi řízeny a na které se nevztahují ustanovení tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Neneseme žádnou zodpovědnost za obsah a činnosti webových stránek, aplikací atd. těchto třetích stran. vzhledem k tomu, že tyto třetí osoby mohou shromažďovat vaše osobní údaje, doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů těchto třetích stran, abyste se dozvěděli více o jejich používání vašich osobních údajů.

Naše webové stránky využívají soubory cookie. Bližší informace týkající se tohoto tématu naleznete také našich Zásadách použití souborů cookie.

Kromě toho pokud používáte naše webové stránky nebo služby, vždy si přečtěte naše podmínky používání.

2.                   Spravedlivé a zákonné zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme pro níže uvedené účely na základě vašeho souhlasu, pokud není uvedeno jinak. V některých případech, pokud to vyžadují místní zákony, vás můžeme požádat o váš výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účel.

Osobní údaje shromažďujeme, používáme, zveřejňujeme nebo jinak zpracováváme pouze tehdy, je-li to spravedlivé a zákonné.

V mnoha případech je vaše poskytnutí osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli. Pokud si nepřejete poskytnout nám své osobní údaje, nebudeme vám moci poskytnout produkty a služby, které jste od nás požadovali.

3.                   Jak získáváme vaše osobní údaje?

Osobní údaje, které jsme od vás získali přímo

Zaprvé můžeme od vás vaše osobní údaje můžeme získat přímo, např. při přihlášení k odběru našich informačních bulletinů, registraci na naše webové stránky, při nákupu produktu od nás, vyplnění průzkumu, napsání komentáře nebo dotazu, uvedení jakéhokoli příspěvku na našich stránkách sociálních médií, přihlášení se k přímému marketingu atd.

Mezi osobní údaje shromážděné tímto způsobem může patřit:

   jméno,

   adresa,

   e-mailová adresa,

   uživatelské jméno,

   telefonní číslo (a záznamy, když voláte na naši linku pro spotřebitele),

   údaje kreditní karty nebo jiné platební informace,

   věk,

   datum narození,

   pohlaví,

   informace o nákupu a použití zboží,

   informace týkající se domácnosti,

   informace, zpětná vazba nebo obsah, který poskytnete s ohledem na vaše marketingové preference,

   obsah vytvořený uživatelem, příspěvky a další obsah, který odešlete na naše webové stránky,

   v omezených případech to mohu být také informace o vaší rodině nebo jiných osobách, které jste nám poskytli. V takových případech předpokládáme, že máte oprávnění sdílet veškeré osobní údaje, které nám o nich poskytnete.

   v omezených případech na základě vašeho výslovného souhlasu nebo k plnění našich právních závazků či v případě nutnosti z důvodů významného veřejného zájmu citlivé osobní údaje, jako jsou informace týkající se vašeho vzhledu, zdravotního stavu (včetně informací souvisejících s užíváním produktu a anamnézy), sexuálního života (a souvisejícího chování) a biometrických údajů shromážděných s průběhu dobrovolných výzkumných spotřebitelských studií (jako je rozpoznávání výrazu obličeje, srdeční frekvence a stav kůže).

   demografické informace,

   jakékoli jiné osobní údaje, které nám dobrovolně přímo poskytnete.

Osobní informace shromažďované automaticky

Zadruhé, některé osobní údaje mohou být shromažďovány automaticky při vaší návštěvě nebo používání naší webové stránky (a stránek poskytovatelů služeb třetích stran, které jednají naším jménem), například informace shromážděné na našich webových stránkách pomocí souborů cookie a dalšími technologiemi (například webovými analytickými nástroji a pixelovovými značkami). Další informace o tom, jak používáme soubory cookie a další automatizované prostředky shromažďování dat, naleznete také v materiálu Zásady používání souborů cookie.

Mezi osobní údaje shromážděné tímto způsobem může patřit:

   Informace o vašem (mobilním) zařízení nebo o vašem typu prohlížeče.

   Informace o způsobu jakým využíváte naše webové stránky, například podrobnosti o webových stránkách, které jste si prohlíželi, o bannerech a odkazech, na které jste klikli atd.

   Zda jste nám otevřeli e-maily, které nám poslali.

   Webové stránky, které jste navštívili před příchodem na některou z našich webových stránek.

   Vaše adresa IP.

   Hypertextové odkazy, na které jste klikli.

   Vaše uživatelské jméno, profilový obrázek, pohlaví, sítě a jakékoli další informace, které se rozhodnete sdílet používáním webových stránek třetích stran (například když použijete funkci „Like“ na Facebooku nebo funkci +1 ve službě Google+).

   Vaše adresa MAC.

   Informace, které se rozhodnete sdílet pomocí nástrojů sociálních médií obsažených na našich webových stránkách nebo pomocí svých přihlašovacích údajů na sociální média sloužících pro přístup k některým produktům nebo aplikacím společnosti RB.

   Informace, které nám sdělíte o vaší poloze. Pokud to od nás vyžadují místní zákony, budeme tyto informace používat pouze tam, kde jste s tím souhlasili.

Osobní údaje získané z jiných zdrojů

Posledním způsobem jak také můžeme také shromažďovat vaše osobní údaje jsou jiné zdroje. Mezi tyto další zdroje mohou patřit:

   naši důvěryhodní obchodní partneři,

   stránky sociálních médií,

   organizace provádějící spotřebitelské průzkumy,

   úvěrové referenční agentury,

   zprostředkovatelé usnadňující přenositelnost dat,

   další členové naší skupiny.

Osobní údaje shromážděné tímto způsobem mohou zahrnovat vaše zájmy, jako jsou koníčky a domácí zvířata, údaje spotřebitelských průzkumů a průzkumů trhu, nákupní chování, veřejně sledované údaje nebo činnosti, jako jsou blogy, videa, internetové příspěvky a obsah vytvářený uživatelem.

4.                   K jakému účelu můžeme používat vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje používáme k následujícím obchodním účelům: :

   Manipulace a správa vašeho nákupu na základě vaší smlouvy s námi, například abychom s vámi mohli komunikovat s ohledem na váš nákup, zpracovávat vaše platby, dodávat zakoupené produkty a služby a nabízeli vám potřebné zákaznické služby.

   Umožnit vám účastnit se propagačních akcí, soutěží, průzkumů a hlasování.

   Umožnit vám sdílet informace a nápady na našich stránkách sociálních médií, fórech, blogu a dalších komunikačních kanálech, účastnit se sdílení na sociálních sítích a posílat zprávy přátelům prostřednictvím našich webových stránek nebo webových stránek našich důvěryhodných obchodních partnerů.

   Lepšímu porozumění vašim potřebám, abychom vám mohli poskytnout relevantnější informace, analyzovat a vyhodnocovat naše firemní aktivity, testovat, vyvíjet a vyhodnocovat nové produkty a zlepšovat naše stávající produkty a služby, provádět průzkum a audity trhu, identifikovat uživatelské trendy a zkoumat míru efektivnost našich marketingových kampaní a míru spokojenosti našich zákazníků.

   Informovat vás o nových produktech a službách, odesílat vám propagační materiály (například oznámení týkající se nových produktů, propagačních akcí, programů úspory, společných propagací a dalších programů), které se týkají našich značek a značek našich pečlivě vybraných důvěryhodných obchodních partnerů, pokud s takovýmto marketingem vyjádříte souhlas, je-li to vyžadováno místním zákonem.

   Správu našich webových stránek a nastavení zkušeností a obsahu našich webových stránek podle vašich předchozích aktivit na našich webových stránkách s ohledem na osobní přizpůsobení vašich zkušeností při návštěvě našich webových stránek.

   Reagovat na vaše požadavky nebo dotazy.

   Řešit jakékoli případné nežádoucí účinky na produkty, které nám oznámíte.

   Provádět všeobecnou evidenci záznamů.

   Dodržovat právní a regulační požadavky.

Vaše místní zákony mohou vyžadovat, abychom v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů stanovili právní důvody, které používáme při zpracovávání vašich osobní údajů. V takových případech je naše používání vašich osobních údajů povoleno zákonem, protože:

   To je nutné pro naše legitimní zájmy při efektivním poskytování informací, služeb a produktů vůči vám a při efektivním a legálním provozování naší podnikatelské činnosti (v každém případě musí platit, že těmto zájmům nejsou nadřazena vaše práva).

   Je to nutné pro podniknutí kroků k tomu, abychom s vámi uzavřeli smlouvu o produktech, které zakoupíte, nebo pro splnění našich závazků vyplývajících z takovéto smlouvy.

   Je to nutné pro splnění jakýchkoli právních nebo regulačních závazků, ke kterým jsme zavázáni.

   V omezeném rozsahu a pokud to vyžadují místní zákony, jste souhlasili s tím, abychom vaše osobní údaje zpracovávali, například když se rozhodnete přijímat marketing nebo zpracovávání výslovným souhlasem v případě citlivých osobních údajů, jako jsou informace o zdravotním stavu.

Z osobních údajů můžeme vytvářet anonymní datové záznamy vyloučením údajů (například vašeho jména), díky kterým je možná vaše identifikace. Pro analýzu našich produktů a služeb používáme anonymní údaje. Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení používat tyto anonymní údaje pro jakýkoli účel a zveřejnit anonymní údaje třetím stranám, včetně našich partnerů pro provádění průzkumů.5.                   Komu můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit

Sdílení v rámci skupiny

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny mezi různými společnostmi a značkami naší skupiny pro účely, které jsou uvedeny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Jak již bylo uvedeno výše, toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro používání vašich osobních údajů všemi těmito společnostmi a značkami. Více informací o nás, našich společnostech, značkách a naší přítomnosti ve vaší jurisdikci naleznete na adrese www.rb.com.

Poskytovatel služeb z třetích stran

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s důvěryhodnými poskytovateli třetích stran, kteří jednají naším jménem, jako jsou marketingové agentury, společnosti zabývající se výzkumem trhu, partneři v rámci e-commerce, poskytovatelé softwaru, ukládání dat a další služeb v oblasti IT, obchodníci prodávající produkty RB, call centra, zpracovatelé plateb atd. Tito poskytovatelé třetích stran nesmí používat vaše osobní údaje k žádným jiným účelům než je poskytování námi požadovaných služeb nebo jinak podle našich pokynů.

Jiné důvěryhodné třetí strany

Vaše osobní údaje můžeme také sdílet s jinými důvěryhodnými třetími stranami, jako jsou obchodní partneři, inzerenti (pokud k tomu máme svolení) a subjekty sdílející data, abychom vám mohli nabídnout přizpůsobený obsah včetně relevantnější reklamy na produkty a služby, které by vás mohly zajímat. Tyto třetí strany mohou nastavit a mít přístup k vlastním souborům cookie, webovým majákům a podobným technologiím určeným ke sledování, abychom vám při návštěvě webových stránek společnosti RB mohli nabídnout přizpůsobený obsah a reklamu.

Naše webové stránky nebo aplikace vám také mohou umožnit přihlásit se pomocí sociální sítě nebo účtu jiné třetí strany. Příkladem přihlášení třetí strany je „Přihlaste se pomocí Facebooku“. Přihlašování na některou z našich webových stránek prostřednictvím sociální sítě nebo účtu jiné třetí strany nám může umožnit shromažďovat informace, je kterým nám dáte oprávnění z této sociální sítě nebo třetí strany přistupovat. Funkce přihlášení může také přenášet informace na sociální síť nebo třetí stranu, například uživatelské jméno a heslo, které jsou určené pro vaše ověření. Sociální síť nebo třetí strana také může automaticky shromažďovat informace, jako je vaše adresa IP, informace o vašem prohlížeči a zařízení a adrese webové stránky, kterou na našich webových stránkách navštěvujete. Funkce přihlášení může také umístit a číst soubory cookie od této třetí strany, které mohou obsahovat jedinečný identifikátor, který vám sociální síť nebo jiná třetí strana přidělila. Funkce a vaše používání přihlašovacích údajů se namísto prohlášení o ochraně osobních údajů řídí zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami strany, která funkci přihlášení poskytla.

Akvizice

Pokud jiná společnost získá (část) naší společnosti, podnikání nebo našeho majetku, může tato společnost získat všechny nebo část osobních údajů, které jsme shromáždili, a převezme práva a povinnosti týkající se vašich osobních údajů popsaných v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. V nepravděpodobné případě, kdy by došlo k platební neschopnosti, konkurzu nebo nucené správě, mohou být vaše osobní údaje v souladu s platnými zákony také převedeny jako obchodní majetek.

Zveřejnění osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit, pokud v dobré víře věříme, že takové zveřejnění je nezbytné pro náš oprávněný zájem nebo prozíravé s ohledem na naše závazky vyplývající z příslušného zákona:

   V souvislosti s jakýmkoli soudním vyšetřováním.

   Za účelem dodržování příslušných zákonů nebo v rámci reakce na soudní příkazy, předvolání nebo obsílek, které nám byly doručeny.

   V rámci ochrany nebo obhajoby našich práv v soudních sporech.

   Při vyšetřování nebo napomáhání při předcházení jakéhokoli porušení nebo případného porušení zákona, tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo jakýchkoli platných podmínek používání.

6.                   Jak chráníme vaše osobní údaje

Ceníme si důvěry, kterou jste v nás vložili.

Zvedli jsme příslušná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem a proti všem ostatním nezákonným způsobům zpracování.

Při shromažďování nebo přenosu citlivých osobních informací používáme různé další bezpečnostní technologie a postupy, které nám pomáhají tyto údaje chránit.

Osobní údaje, které nám poskytnete, jsou uloženy v počítačových systémech umístěných v kontrolovaných zařízeních, ke kterým má přístup pouze omezený počet osob, které jej mít musí, aby mohly plnit své úkoly a jakékoliv služby, které požadujete.

Při zpracovávání důvěrných informací přes internet (například čísla kreditních karet) je chráníme pomocí šifrování.

7.                   Vaše volby týkající se přímého marketinguPravidelně vám můžeme zasílat bezplatné informační bulletiny, průzkumy, nabídky a další propagační materiály, které se týkají našich produktů a služeb a které jsou podle našeho názoru pro vás užitečné, pokud jste souhlasili s přijímáním takovýchto zpráv e-mailem nebo jiným elektronickým kanálem (pokud se takový souhlas s přijímáním vyžadován vašimi místními zákony).Pokud již nebudete chtít takovou komunikaci dále přijímat, máte vždy možnost „odhlásit se“ z odběru pomocí pokynů k odhlášení, které jsou uvedeny v každém z našich e-mailů přímého marketingu, nebo nás můžete kontaktovat přímo (viz níže naše kontaktní informace o „jak nás můžete kontaktovat“).Pokud podle platných zákonů dovoleno, můžeme vám posílat služební zprávy o veškerých aktualizacích našeho prohlášení o ochraně osobních údajů (i když jste se odhlásili od přijímání našich marketingových zpráv).8.                   Vaše práva

Podle vaší polohy můžete mít různé práva týkající se vašich osobních údajů. Zejména máte právo:

   Požádat o kopii osobních údajů, které o vás uchováváme.

   Požádat o aktualizaci osobních informací, které o vás uchováváme, nebo o opravu jakýchkoli osobních údajů, které podle vás nejsou správné nebo neúplné.

   Požádat o odstranění osobních údajů, které o vás uchováváme nebo omezit způsob, jakým vaše osobní údaje používáme („právo být zapomenut“).

   Kdykoli v budoucnu odvolat souhlas s naším zpracováním vašich osobních údajů (pokud je takové zpracování založeno na souhlasu).

   Protestovat s naším zpracováním vašich osobních údajů (včetně údajů určených pro účely přímého marketingu).

   Požádat, aby byly vaše osobní údaje převedeny vám nebo jinému správci údajů (právo na přenositelnost údajů).

Kromě toho můžeme za určitých okolností zpracovávat vaše osobní údaje prostřednictvím automatizovaného provádění rozhodnutí, včetně profilování. To může zahrnovat segmentaci a přizpůsobení údajů, abychom mohli přizpůsobit naši komunikaci a produkty vašim potřebám. Pokud budeme vaše osobní údaje zpracovávat prostřednictvím automatizovaného provádění rozhodnutí, budeme vás informovat o použité logice, stejně jako o významu a předpokládaných důsledcích, které takovéto zpracování pro vás může mít. V závislosti na vaší poloze můžete požádat, abyste nebyli předmětem automatizovaného provádění rozhodnutí, včetně profilování.

Pokud byste chtěli tato práva uplatnit nebo zjistit, zda se na vás vztahují, obraťte se na nás prostřednictvím níže uvedených údajů v „jak nás kontaktovat“ nebo klikněte zde pro přechod na online formulář.

9.                   Stížnosti

Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým jsme zpracovali vaše osobními údaje nebo s jakýkoli dotazem nebo žádostí na ochranu osobních údajů, které jste nám odeslali, máte právo si stěžovat u svého místního regulátora ochrany údajů.

10.               Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze tak dlouho, jak to bude přiměřeně nutné pro účely uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo tak dlouho, abychom vyhověli právním nebo regulačním požadavkům, které se na nás vztahují.

Při zpracování vašich osobních údajů:

   Pro plnění smlouvy, kterou s vámi máme uzavřenou, uchováváme vaše osobní údaje po dobu 7 let po ukončení objednávek a uzavřených smluv.

   Pro splnění právních a regulačních požadavků uchováváme vaše osobní údaje, jak stanoví platné zákony.

   Ve všech ostatních případech zpracováváme vaše osobní údaje po dobu 2 let od data jejich přijetí.

 

11.               Děti

Většina našich webových stránek není zaměřena na děti a požadujeme, aby děti mladší 16 let neposkytovaly své osobní údaje prostřednictvím našich webových stránek.

Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce dítěte mladšího 16 let, které se zaregistrovalo na jedné z našich webových stránek nebo pokud jste přesvědčeni, že nám dítě poskytlo osobní údaje jiným způsobem, kontaktujte nás pomocí údajů uvedených níže v části „Jak nás kontaktovat“ a požádejte o odstranění údajů. Údaje, které děti dobrovolně poskytnou prostřednictvím e-mailů, zpráv, chatů atd., mohou být použity jinými stranami k vytváření nevyžádaných e-mailů. Doporučujeme, aby rodiče a zákonní zástupci děti informovali o tom, jak používat internet bezpečným a odpovědným způsobem.

V závislosti na vaší poloze a tam, kde to umožňují místní zákony, můžeme shromažďovat údaje o vašich dětech, abychom vám poskytli relevantní informace o našich produktech a službách.

12.               Přenosy do jiných zemí

Vaše osobní údaje mohou být přeneseny a zpracovány v jiných zemích, ve kterých mohou být zákony upravující zpracování osobních údajů méně přísné než zákony ve vaší zemi (včetně jurisdikcí mimo Evropský hospodářský prostor).

V takových případech, pokud to vyžadují místní zákony, zajistíme, aby byly použity dostatečné záruky pro ochranu vašich osobních údajů. V závislosti na poloze subjektu RB převádějícího příslušné osobní údaje, by touto přiměřenou zárukou mohla být dohoda o přenosu dat s příjemcem, která bude vycházet ze standardních smluvních ustanovení schválených Evropskou komisí. Pokud jsme k tomu vázáni zákony, budou další informace týkající se těchto přenosů a kopie těchto smluv na požádání k dispozici.

Použitím našich webových stránek a služeb v rozsahu požadovaném a platném podle místních zákonů, souhlasíte s tím, že vaše osobní údaje budou tímto způsobem přenášeny a zpracovávány.

13.               Jak nás kontaktovat

Vaši zpětnou vazbu vítáme! Pokud máte nějaké připomínky, dotazy nebo stížnosti týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo našeho zpracování vašich osobních údajů, nebo pokud byste chtěli uplatnit kterékoli z práv platných pro vaší polohu, která jsou uvedena v části „Vaše práva“, můžete nás kontaktovat zasláním e-mailu na adresu data.protection@rb.com.

Můžete nám také napsat na adresu:

RB Global Privacy Team

Turner House

103-105 Bath Road

Slough,

Velká Británie

Evropa

SL1 3UH

14.               Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy upraveno 13.07.2018. Tento dokument je prohlášení určené pro vás a ne smlouvou. Čas od času je můžeme upravit nebo změnit. Pokud provedeme změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, aktualizujeme datum revize uvedené v horní části tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud jsou tyto změny podstatné, podnikneme kroky k tomu, abychom vás o tom informovali. Nové upravené nebo pozměněné prohlášení o ochraně osobních údajů bude platit od uvedeného data revize. Vždy ověřte, zda jste se dívali na nejnovější verzi prohlášení o ochraně osobních údajů.