Přeskočit na obsah

Prohlášení koronaviru

Ibuprofen a COVID-19 (koronavirus)

Jsme si vědomi probíhající diskuze týkající se používání nesteroidních protizánětlivých léčiv (NSAID) včetně ibuprofenu, k tlumení příznaků COVID-19. Naši zdravotničtí odborníci sepsali následující přehled, aby vám v případě Vašich dotazů, pomohli se zorientovat v aktuálních informacích.

Jaká je aktuální diskuze o ibuprofenu a COVID19?

Nedávno se objevily protichůdné zprávy, zejména na sociálních sítích, které pojednávají o tom, zda užití ibuprofenu může být spojeno se zhoršením průběhu COVID-19 (koronavirus). Světová zdravotnická organizace (WHO), Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) již vydaly prohlášení potvrzující absenci prokázaných vědecky podložených důkazů a faktů podporujících tyto obavy.

Celé prohlášení WHO - https://twitter.com/WHO/status/1240409217997189128

Celé prohlášení EMA - https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-gives-advice-use-non-steroidal-anti-inflammatories-covid-19

Celé prohlášení FDA - https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-advises-patients-use-non-steroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids-covid-19

Zhorší užívání ibuprofenu (Nurofenu) průběh onemocnění COVID-19?

Na základě všech dostupných informací v současné době neexistuje žádný vědecky podložený důkaz, který by spojoval užití volně prodejného léčiva ibuprofen se zhoršením průběhu infekce COVID-19 (koronavirem). Ibuprofen je dobře zavedené léčivo s bezpečným profilem, které se používá jako účinné analgetikum (ulevující od bolesti) a antipyretikum (snižující horečku) při samoléčbě po dobu více než 30 let.

Stejně jako u jakéhokoli léčivého přípravku bychom chtěli připomenout pacientům a jejich ošetřovatelům, aby si pečlivě přečetli a dodržovali pokyny uvedené na obalu a v příbalovém letáku. Máte-li jakékoli další dotazy nebo obavy, měli byste se obrátit na lékaře.

Pokud už užívám ibuprofen, měl bych přestat?

Máte-li obavy nebo dotazy ohledně vhodnosti léčby nebo zvažujete jiné dostupné možností léčby, měli byste se obrátit na lékaře.

Ibuprofen je lék běžně užívaný při samoléčbě a na předpis, obvykle na úlevu od bolesti a snižování horečky. Na základě všech dostupných informací v současné době neevidujeme žádný vědecky podložený důkaz, který by spojoval užití volně prodejného léčiva ibuprofen se zhoršením průběhu onemocnění COVID-19 (koronavirus) nebo se zvýšením rizika nákazy.

Existují nějaké zvláštní opatření pro děti nebo starší osoby?

Stejně jako u jakéhokoli léčivého přípravku existují specifické pokyny týkající se toho, kdo by měl a neměl užívat ibuprofen, a jak by měl být užíván. Rádi bychom připoměli pacientům a jejich ošetřovatelmů, aby si pečlivě přečetli a dodržovali pokyny uvedené na obalu a v příbalovém letáku. Máte-li jakékoli další dotazy nebo obavy, měli byste se obrátit na lékaře.

Jaký je přístup Nurofenu týkající se toho, zda by se ibuprofen měl používat v průběhu infekce COVID-19?

Na základě všech dostupných informací v současné době neevidujeme žádný vědecky podložený důkaz v žádné skupině populace, který by spojoval užití volně prodejného léčiva ibuprofen se zhoršením průběhu onemocnění COVID-19 (koronavirus). Ibuprofen je dobře zavedené léčivo s bezpečným profilem, který se používá jako účinné analgetikum (ulevující od bolesti) a antipyretikum (snižující horečku) při samoléčbě po dobu více než 30 let.

Máte-li obavy nebo dotazy ohledně vhodnosti léčby nebo zvažujete jiné dostupné možnosti léčby, měli byste se obrátit na lékaře.

Zvýší užívání ibuprofenu (Nurofen) riziko nákazy COVID-19?

COVID-19 je infekční onemocnění způsobené novým kmenem koronaviru. Virus ovlivňuje dýchací systém a na základě aktuálně dostupných údajů se předpokládá, že je pravděpodobně šířen kapénkově, kýcháním a kašlem.

V současné době neexistuje žádný vědecky podložený důkaz prokazující souvislost ibuprofenu nebo jiných nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID) se zvýšením rizika nákazy COVID-19.

Co je ibuprofen?

Ibuprofen je léčivá látka, která patří do skupiny nazývané nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID). Tato skupina léčiv se obvykle používá ke zmírnění bolesti a / nebo snížení horečky. Ibuprofen je dobře zavedený a účinný lék, který používají více než 30 let miliardy spotřebitelů ve více než 90 zemích.

Máte-li obavy nebo dotazy ohledně vhodnosti léčby nebo zvažujete jiné dostupné možností léčby, měli byste se obrátit na lékaře.