Breadcrumbs

Jak bolest funguje: 3 věci, které je potřeba vědět

 

Všechny nás někdy trápí bolest a pocit bolesti je vždy nepříjemný bez ohledu na to, zda jde o bolavá záda, svalové křeče nebo ztuhlou šíji. Dobrou zprávou je, že bolest hraje důležitou roli v obranném systému organismu – je to způsob, jakým vás tělo upozorňuje na zranění a alarmuje ochranné mechanismy zabraňujícím dalšímu poškození.

Navzdory ochranné roli může být bolest nepříjemná a rušivá – navíc může negativně ovlivňovat každodenní činnosti, protože může být důvodem bezesných nocí. Pochopení, jak bolest funguje, představuje první krok k účinnému způsobu zvládání bolesti a úlevy od ní.

Je nutno znát a pochopit tři klíčová fakta o bolesti. 

  1. Je to osobní

Bolest sice cítí každý, ale práh bolesti máme všichni nastaven trochu jinde – pro někoho může být bolest mučivá, jiní stejně intenzivní bolest snáší  dobře. Proč bolest vnímáme různě? Geny, hormony, očekávání a dušení stav mají vliv na to, jak si mozek vykládá signály bolesti z těla.

Vzhledem k tomu, že každý vnímá bolest jinak, nemusejí být specifické způsoby zvládání bolesti použitelné univerzálně. Nejlepší strategie účinné úlevy od bolesti je často taková, že je nutno zaměřit se na zdroj bolesti, tedy například použít volně prodejné analgetikum pro snížení intenzity zánětu.

  1. Alespoň částečně jde o záležitost mysli

Vnímání bolesti ovlivňují i pocity – máte-li deprese nebo jste ve stavu úzkosti, pravděpodobněji budete k bolesti citlivější. Jeden z výzkumů prokázal, že dokonce i dočasné vyvolání pocitu neštěstí, když například člověku ukážeme smutné fotografie, stačí ke snížení prahu bolestivosti dané osoby.

Na druhé straně je fakt, že váš stav mysli může také pomoci při úlevě od bolesti. Silné pocity, např. rozrušení nebo strach, mohou dočasně způsobit, že člověk bolest vůbec necítí, resp. na ni nemyslí. Je také známo, že pomáhá podávání léků – vyvolává stav relaxace, a tak někdy může ulevit od bolesti tím, že začnete myslet na něco jiného, což má za následek, že bolest vnímáte daleko méně.

  1. Má víc než jeden zdroj

Odhalení povahy bolesti představuje klíč k účinné úlevě od ní. Existují dva různé typy bolesti – bolest tkání a bolest nervů.

Bolesti tkání (nociceptivní) vzniká v důsledku poškození tkání v těle. Pokud se říznete nebo si podvrtnete kotník, z poškozených tkání se uvolní chemické látky známé jako prostaglandiny a spustí řetězec událostí, jejichž výsledkem je zánět. Příznaky zánětu – horkost, bolest, zarudlost a otok – upozorňují tělo, že musí poškozené tkáně opravit. Prostaglandiny také zvyšují citlivost nervových zakončení ve tkáni (nociceptorů) k bolesti – proto je tkáň bolestivá.

Druhý typ bolesti je bolest nervová (neuropatická). Nervy představují něco jako elektrické vedení v těle – neustále posílají zprávy, k nimž patří i signály bolesti, které se přenášejí mezi mozkem a zbytkem těla. Poškození nervů, mozku nebo míchy může změnit způsob posílání těchto signálů. Určitá zranění nebo onemocnění, např. cukrovka, mohou poškodit nervy a způsobit nervové bolesti, které vnímáme jako brnění, necitlivost nebo (v některých případech) intenzivní bolest.

Znalost je síla

Pokud lépe a hlouběji pochopíte, jak bolest funguje, máte větší šanci vyrovnat se s ní a spolupracovat s lékaři či zdravotníky na určení strategických postupů směřujících k úlevě od bolesti a zlepšení kvality svého každodenního života.